Ngokocwaningo lomnyango wezolimo nokuthuthukisa emakhaya ka (2019) – iKZN iletha izimbuzi ezingaphezu kuka- 380 000, izimbuzi ezisuka ngaphandle kwezinye izifundazwe esibala kuzo – Freestate, Eastern Cape, Limpopo, Northern cape… kuze kuye kwamanye amazwe afana noSwaziland, Lesotho Botswana.

Kuze kube imanje ayikho inhlanganyela yabafuyi ekwazi ukukhiqiza izimbuzi ezingeni elanele kanti futhi nangomkhiqizo osecophelweni eliphezulu elidingwa izimakethe.

Esesikwenzile ukuxhumana sibe nesivumelwano nezinhlangano zosomabhizinisi babancwabi – Funeral Society & Associations, ukuze sikwazi ukuba fakela izimbuzi ngoba imbuzi isadlala indima enkulu ohlelweni lwemicwabo yamalunga abo. Nakuba siyaqhubeka sivula iziMakethe zenyama Ubisi, kanye nezikhumba kodwa imakethe ekuyona enkulu kuseyiyo lena. Kodwa namanje iDemand isadlula umkhiqizo wabafuyi.

Siyanimema kuleWorkshop ezobe isOndini ukuze nizothola uqeqesho lokuba abakhoqizi impela.

Iminingwano ingezansi. Izinsuku ezimbili – inani isamba sembuzi iyodwa uma usakhaliswa yilo ngesingisi – “You are not our intended audience”… loluqeqesho lwenziwa abanye abafuyi ukuzama ukufukula sishinsthe isimo somkhiqizo – ASISEBENZELI UHULUMENI – AKUKHO XHASO sifuna abantu abazimisele ukusebenza!!!!

Owenu 🙏🏾


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Whatsapp Our Team